Bộ đổi nguồn 120w Transformer Philips 24VDC

Liên hệ

LED dải biến áp chuyên dụng

Tương thích với dải LED 24V

Sử dụng đến 20.000 giờ

Hà Nội
Sài Gòn