Tư vấn bán hàng

VINALIGHT HÀ NỘI

Hà Nội 1 : 0989.043.239

Hà Nội 2 : 0904.678.922

Hà Nội 3 : 0982.051.651

Hà Nội 4 : 0912.595.868

Hà Nội 5 : 0936.515.888

VINALIGHT SÀI GÒN

Sài Gòn 1 : 0909.961.962

Sài Gòn 2 : 0964.611.699

KHIẾU NẠI DỊCH VỤ

Mr. Toán: 0989.487.999

Đèn ÂM TRẦN CHIẾU TỎA

Đèn ÂM TRẦN CHIẾU ĐIỂM

Đèn LED Panel

Giá niêm yết: 1.050.000 
Giá niêm yết: 1.050.000 
Giá niêm yết: 3.800.000 
Giá niêm yết: 1.650.000 

Đèn TUÝP T8 PHILIPS

Đèn Led Dây

Giá niêm yết: 4.000.000 
Giá niêm yết: 5.500.000 
Giá niêm yết: 5.500.000 

Đèn LED Ốp trần

Đèn TUÝP T5 PHILIPS

Giá niêm yết: 252.400 
Giá niêm yết: 212.800 
Giá niêm yết: 133.700 
Giá niêm yết: 172.000 

Đèn LED Búp

Đèn Đường LED

Giá niêm yết: 2.627.300 
Giá niêm yết: 2.641.600 

Đèn Pha LED

Giá niêm yết: 1.423.000 
Giá niêm yết: 1.163.000 
Giá niêm yết: 905.000 
Giá niêm yết: 516.000 

Đèn Bàn Học LED

Đèn Rọi Ray

Giá niêm yết: 399.100 
Giá niêm yết: 578.500 
Giá niêm yết: 707.200 
Giá niêm yết: 798.200 

Đèn LED cao áp

Đèn LED Trang Trí

Giá niêm yết: 2.285.000 
Giá niêm yết: 2.354.000 
Giá niêm yết: 1.728.000 
Giá niêm yết: 3.498.552 

thiết bị điện philips

Giá niêm yết: 16.500.000 
Giá niêm yết: 13.900.000 
Giá niêm yết: 21.900.000