Showing all 7 results

Giảm giá!

Model : BY088P
Quang thông: 1600 lm
Màu ánh sáng: 3000/4000/6500K
Công suất: 20W
Kích thước: 133x250mm
Tuổi thọ: 30.000

Giảm giá!

Model : BY088P
Quang thông: 2400 lm
Màu ánh sáng: 3000/4000/6500K
Công suất: 30W
Kích thước: 203x300mm
Tuổi thọ: 30.000

Giảm giá!

Model : BY088P
Quang thông: 3200 lm
Màu ánh sáng: 3000/4000/6500K
Công suất: 40W
Kích thước: 191x350mm
Tuổi thọ: 30.000

Giảm giá!
5.980.000  4.780.000 

Model : BY239P LED200/CW/NW PSU
Độ sáng: 20000 lm
Màu ánh sáng: 4000/6500 K
Công suất: 190 W
Kích thước: 344x60/3,1
Tuổi thọ: 30.000

Giảm giá!
5.600.000  4.480.000 

Model : BY239P LED150/CW/NW PSU
Độ sáng: 15000 lm
Màu ánh sáng: 4000/6500 K
Công suất: 145 W
Kích thước: 344x60/3,1
Tuổi thọ: 30.000

Giảm giá!
3.700.000  2.960.000 

Model : BY239P LED100/CW/NW PSU
Độ sáng: 10000 lm
Màu ánh sáng: 4000/6500 K
Công suất: 97 W
Kích thước: 243x50/1,4
Tuổi thọ: 30.000

Giảm giá!
3.400.000  2.720.000 

Model : BY239P LED60/CW/NW PSU
Độ sáng: 6000 lm
Màu ánh sáng: 4000/6500 K
Công suất: 62 W
Kích thước: 243x50/1,4
Tuổi thọ: 30.000

0989.487.999