Showing all 24 results

Giảm giá!

Model : 40W 600x600 RC091V LED36S
Kích thước : 600 x 600 mm
Công suất (W) : 40W
Ánh sáng : 4000,6500K
Chất liệu : Thép sơn tĩnh điên

Giảm giá!

Model : 29W 600x600 RC091V LED26S
Kích thước : 600 x 600 mm
Công suất (W) : 29W
Ánh sáng : 4000,6500K
Chất liệu : Thép sơn tĩnh điên

Giảm giá!

Model : RC093 LED26 20×120
Kích thước : 200 x 1200 mm
Công suất (W) : 24W
Ánh sáng : 4000,6500K
Chất liệu : Thép sơn tĩnh điên

Giảm giá!

Model : RC093 LED52S 60×120
Kích thước : 600 x 1200 mm
Công suất (W) : 50W
Ánh sáng : 4000,6500K
Chất liệu : Thép sơn tĩnh điên

Giảm giá!

Model : RC095V
Quang thông: 1300 lm
Màu ánh sáng: 3000/4000/6500K
Công suất: 14W
Kích thước: 70x65x600mm
Chất liệu: Thép sơn tĩnh điện

Giảm giá!

Model : RC095V
Quang thông: 2600 lm
Màu ánh sáng: 3000/4000/6500K
Công suất: 28W
Kích thước: 70x65x1200mm
Chất liệu: Thép sơn tĩnh điện

Giảm giá!

Model : RC095V
Quang thông: 1500 lm
Màu ánh sáng: 3000/4000/6500K
Công suất: 17W
Kích thước: 120x65x600mm
Chất liệu: Thép sơn tĩnh điện

Giảm giá!

Model : RC095V
Quang thông: 3000 lm
Màu ánh sáng: 3000/4000/6500K
Công suất: 34W
Kích thước: 120x65x1200mm
Chất liệu: Thép sơn tĩnh điện

Giảm giá!

Model : RC093 LED36 60×60
Kích thước : 600 x 600 mm
Công suất (W) : 33W
Ánh sáng : 4000,6500K
Chất liệu : Thép sơn tĩnh điên

Giảm giá!

Model : RC093 LED26 60×60
Kích thước : 600 x 600 mm
Công suất (W) : 24W
Ánh sáng : 4000,6500K
Chất liệu : Thép sơn tĩnh điên

Giảm giá!

Model : RC093 LED36 30×120
Kích thước : 300 x 1200 mm
Công suất (W) : 33W
Ánh sáng : 4000,6500K
Chất liệu : Thép sơn tĩnh điên

Giảm giá!

Model : RC093 LED26 30×120
Kích thước : 300 x 1200 mm
Công suất (W) : 24W
Ánh sáng : 4000,6500K
Chất liệu : Thép sơn tĩnh điên

Giảm giá!

Model : CentaFlux panel 60×60
Kích thước : 600 x 600 mm
Công suất (W) : 36W
Ánh sáng : 4000,6500K
Chất liệu : Thép sơn tĩnh điên

Giảm giá!

Model : CentaFlux panel 30×120
Kích thước : 300 x 1200 mm
Công suất (W) : 36W
Ánh sáng : 4000,6500K
Chất liệu : Thép sơn tĩnh điên

Model : CertaFlux 30|20 840/865 GM FG G2
Độ sáng: 3600 lm
Màu ánh sáng: 4000/6500 K
Công suất: 40 W
Kích thước: 297x1 197X8.2
Tuổi thọ: 30.000

Giảm giá!

Model : CertaFlux 5959 840/865 GM FG G2
Độ sáng: 3600 lm
Màu ánh sáng: 4000/6500 K
Công suất: 40 W
Kích thước: 597X597X8.2
Tuổi thọ: 30.000

Model : RC098V/GM
Kích thước : 32 x 600 x 1200 mm
Công suất (W) : 52W
Ánh sáng : 4000,6500K
Chất liệu : Thép sơn tĩnh điên

Model : RC098V LED22S/GM
Kích thước : 32 x 300 x 1200 mm
Công suất (W) : 26W
Ánh sáng : 4000,6500K
Chất liệu : Thép sơn tĩnh điên

Model : RC098V/PVC
Kích thước : 32 x 300 x 1200 mm
Công suất (W) : 26W
Ánh sáng : 4000,6500K
Chất liệu : Thép sơn tĩnh điên

Model : RC098V LED22S/PVC GM
Kích thước : 32 x 600 x 600 mm
Công suất (W) : 26W
Ánh sáng : 4000,6500K
Chất liệu : Thép sơn tĩnh điên

Giảm giá!

Model : RC091V LED26S/PVC GM
Kích thước : 41 x 600 x 600 mm
Công suất (W) : 34W
Ánh sáng : 4000,6500K
Chất liệu : Thép sơn tĩnh điên

Giảm giá!

Model : RC091V LED26S/PVC GM
Kích thước : 41 x 300 x 1200 mm
Công suất (W) : 34W
Ánh sáng : 4000,6500K
Chất liệu : Thép sơn tĩnh điên

Model : RC092V
Kích thước : 600x600x64 mm
Công suất (W) : 28W
Ánh sáng : 4000,6500K
Chất liệu : Nhựa cao cấp

Model : RC092V
Kích thước : 1200 x 300 x 64 mm
Công suất (W) : 28W
Ánh sáng : 4000,6500K
Chất liệu : Nhựa cao cấp

0989.487.999