Showing all 25 results

Giảm giá!
368.000  239.000 

Model : BVP150
Độ sáng: 850 lm
Màu ánh sáng: 3000/4000/6500 K
Công suất: 10 W
Kích thước: 115x117x28mm
Tuổi thọ: 30.000

Giảm giá!
463.000  300.000 

Model : BVP150
Độ sáng: 1700 lm
Màu ánh sáng: 3000/4000/6500 K
Công suất: 20 W
Kích thước: 140x133x28mm
Tuổi thọ: 30.000

Giảm giá!
811.000  527.000 

Model : BVP150
Độ sáng: 2550 lm
Màu ánh sáng: 3000/4000/6500 K
Công suất: 30 W
Kích thước: 170x168x29mm
Tuổi thọ: 30.000

Giảm giá!
1.042.000  678.000 

Model : BVP150
Độ sáng: 4250 lm
Màu ánh sáng: 3000/4000/6500 K
Công suất: 50 W
Kích thước: 200x181x33mm
Tuổi thọ: 30.000

Giảm giá!
1.275.000  829.000 

Model : BVP150
Độ sáng: 5950 lm
Màu ánh sáng: 3000/4000/6500 K
Công suất: 70 W
Kích thước: 245x220x36mm
Tuổi thọ: 30.000

Giảm giá!
3.150.000  2.047.000 

Model : BVP151
Độ sáng: 10000 lm
Màu ánh sáng: 3000/4000/5700 K
Công suất: 100 W
Kích thước: 273x360x58mm
Tuổi thọ: 30.000

Giảm giá!
4.760.000  3.095.000 

Model : BVP151
Độ sáng: 15000 lm
Màu ánh sáng: 3000/4000/5700 K
Công suất: 150 W
Kích thước: 335x430x60mm
Tuổi thọ: 30.000

Giảm giá!
6.256.000  4.000.000 

Model : BVP151
Độ sáng: 20000 lm
Màu ánh sáng: 3000/4000/5700 K
Công suất: 200 W
Kích thước: 378x488x60mm
Tuổi thọ: 30.000

Giảm giá!
9.900.000  7.128.000 

Model : BVP176 LED190 200W WB GREY CE
Độ sáng: 19000 lm
Màu ánh sáng: 3000/4000/5000 K
Công suất: 200 W
Kích thước: 390x290x65/ 4,5/5,8
Tuổi thọ: 30.000

Giảm giá!
5.850.000  4.212.000 

Model : BVP175 LED142 150W WB GREY CE
Độ sáng: 14250 lm
Màu ánh sáng: 3000/4000/5000 K
Công suất: 150 W
Kích thước: 375x260x65/ 3,8/4,5
Tuổi thọ: 30.000

Giảm giá!
4.250.000  3.060.000 

Model : BVP174 LED95 100W WB GREY CE
Độ sáng: 9500 lm
Màu ánh sáng: 3000/4000/5000 K
Công suất: 100 W
Kích thước: 356x190x53/ 2,3/3,0
Tuổi thọ: 30.000

Giảm giá!
1.950.000  1.404.000 

Model : BVP173 LED66 70W WB GREY CE
Độ sáng: 6650 lm
Màu ánh sáng: 3000/4000/5000 K
Công suất: 70 W
Kích thước: 300x190x40/ 1,7/2,4
Tuổi thọ: 30.000

Giảm giá!
1.650.000  1.188.000 

Model : BVP172 LED43 50W WB GREY CE
Độ sáng: 4300 lm
Màu ánh sáng: 3000/4000/5000 K
Công suất: 50 W
Kích thước: 270x202x38/1,6
Tuổi thọ: 30.000

Giảm giá!
1.325.000  949.000 

Model : BVP171 LED26 30W WB GREY CE
Độ sáng: 2600 lm
Màu ánh sáng: 3000/4000/5000 K
Công suất: 30 W
Kích thước: 195x143x34/0,85
Tuổi thọ: 30.000

Giảm giá!
1.900.000  1.415.000 

Model : BVP161
Kích thước :269.4 x 201.2 x 40.4mm
Công suất (W) :50W
Ánh sáng :3000,4000,5700K

Giảm giá!
2.500.000  1.925.000 

Model : BVP161
Kích thước :315.4 x 232.9 x 40.9mm
Công suất (W) :70W
Ánh sáng :3000,4000,5700K

Giảm giá!

Model : BVP135
Kích thước :222 x 240 x 38 mm
Công suất (W) :50W
Ánh sáng :3000,4000,5700K

Giảm giá!

Model : BVP131
Kích thước :17 x 109 x 27 mm
Công suất (W) :10W
Ánh sáng :3000,4000,5700K

Giảm giá!

Model : BVP132
Kích thước :134 x 130 x 28 mm
Công suất (W) :20W
Ánh sáng :3000,4000,6500K

Giảm giá!

Model : BVP133
Kích thước :167 x 170 x 36 mm
Công suất (W) :30W
Ánh sáng :3000,4000,6500K

Giảm giá!

Model : 17341
Kích thước :127 x 38 x 119 mm
Công suất (W) :10W
Ánh sáng :2700,4000K

Giảm giá!

Model : 17342
Kích thước :161 x 38 x 146 mm
Công suất (W) :20W
Ánh sáng :2700,4000K

Model : BVP162
Kích thước :510 x 365 x 53 mm
Công suất (W) :110W
Ánh sáng :3000,4000,5700K

Giảm giá!
11.000.000  9.900.000 

Model : BVP163
Kích thước :500 x 500 x 53 mm
Công suất (W) :220W
Ánh sáng :3000,4000,5700K

Giảm giá!
1.321.000  1.051.000 

Model : BVP161
Kích thước :193.2 x 142.2 x 40.9 mm
Công suất (W) :30W
Ánh sáng :3000,4000,5700K

0989.487.999