Hiển thị một kết quả duy nhất

Giảm giá!
1.900.000  1.415.000 

Model : BVP161
Kích thước :269.4 x 201.2 x 40.4mm
Công suất (W) :50W
Ánh sáng :3000,4000,5700K

Giảm giá!
2.500.000  1.925.000 

Model : BVP161
Kích thước :315.4 x 232.9 x 40.9mm
Công suất (W) :70W
Ánh sáng :3000,4000,5700K

Giảm giá!

Model : BVP135 Kích thước :222 x 240 x 38 mm Công suất (W) :50W Ánh sáng :3000,4000,5700K  

Giảm giá!

Model : BVP131
Kích thước :17 x 109 x 27 mm
Công suất (W) :10W
Ánh sáng :3000,4000,5700K

Giảm giá!

Model : BVP132
Kích thước :134 x 130 x 28 mm
Công suất (W) :20W
Ánh sáng :3000,4000,6500K

Giảm giá!

Model : BVP133
Kích thước :167 x 170 x 36 mm
Công suất (W) :30W
Ánh sáng :3000,4000,6500K

Giảm giá!

Model : 17341
Kích thước :127 x 38 x 119 mm
Công suất (W) :10W
Ánh sáng :2700,4000K

Giảm giá!

Model : 17342
Kích thước :161 x 38 x 146 mm
Công suất (W) :20W
Ánh sáng :2700,4000K

Model : BVP162
Kích thước :510 x 365 x 53 mm
Công suất (W) :110W
Ánh sáng :3000,4000,5700K

Giảm giá!
11.000.000  9.900.000 

Model : BVP163
Kích thước :500 x 500 x 53 mm
Công suất (W) :220W
Ánh sáng :3000,4000,5700K

Giảm giá!
1.321.000  1.051.000 

Model : BVP161
Kích thước :193.2 x 142.2 x 40.9 mm
Công suất (W) :30W
Ánh sáng :3000,4000,5700K

0989.487.999