Hiển thị một kết quả duy nhất

Giảm giá!

Model : 31161
Kích thước :50m
Công suất (W) : 6.8W
Ánh sáng : Trắng 6500K
Chất liệu : Silicon chống nước

Giảm giá!

Model : 31161
Kích thước :50m
Công suất (W) : 6.8W
Ánh sáng : Trung tính 4000K
Chất liệu : Silicon chống nước

Giảm giá!

Model : 31161
Kích thước :50m
Công suất (W) : 6.8W
Ánh sáng : Vàng 3000K
Chất liệu : Silicon chống nước

Giảm giá!

Model : 31059
Kích thước :5m
Công suất (W) :18W/mét
Ánh sáng :3000k
Chất liệu : Nhựa tổng hợp

Model : 31162
Kích thước :50m
Công suất (W) :8W/mét
Ánh sáng :3000,4000,6500K
Chất liệu : Silicon chống nước

Model : LS052S
Kích thước :5m
Công suất (W) :9W/mét
Ánh sáng :3000,4000,6500K
Chất liệu : Nhựa dẻo tổng hợp

Model : LS051S
Kích thước :5m
Công suất (W) :8W/mét
Ánh sáng :3000,4000,6500K
Chất liệu : Nhựa dẻo tổng hợp

Model : 31058
Kích thước :5m
Công suất (W) :18W
Ánh sáng :3000K
Chất liệu : Nhựa tổng hợp

Model : LS150S
Kích thước :5m
Công suất (W) :3.2W / 3.6W
Ánh sáng :3000,4000,6500K
Chất liệu : Nhựa cao cấp

Model : LS151S
Kích thước :5m
Công suất (W) : 6.6W / 7.2W
Ánh sáng :3000,4000,6500K
Chất liệu : Nhựa cao cấp

Model : LS152S
Kích thước :5m
Công suất (W) : 8.8W / 9.9W
Ánh sáng :3000,4000,6500K
Chất liệu : Nhựa cao cấp

Model : BGC200
Kích thước :5m
Công suất (W) : 5.3W / 4.2W
Ánh sáng :3000,4000,6500K
Chất liệu : Silicon chống nước

Model : BGC200LED6
Kích thước :5m
Công suất (W) : 7W / 6.2W
Ánh sáng :3000,4000,6500K
Chất liệu : Silicon chống nước

Model : BGC200LED8
Kích thước :5m
Công suất (W) : 9.8W / 9W
Ánh sáng :3000,4000,6500K
Chất liệu : Silicon chống nước

0989.487.999