Showing 1–25 of 320 results

Giảm giá!

Model : 31162
Kích thước :50m
Công suất (W) :8W/mét
Ánh sáng :3000,4000,6500K
Chất liệu : Silicon chống nước

Giảm giá!

Model : 31161
Kích thước :50m
Công suất (W) : 6.8W
Ánh sáng : Trung tính 4000K
Chất liệu : Silicon chống nước

Giảm giá!

Model : HV LED TAPE 31087
Độ sáng: 500 lm
Màu ánh sáng: 3000/4000/6500 K
Công suất: 7,2 W
Kích thước: 11X7X50.000
Độ dài tối thiểu: 1000 mm
Tuổi thọ: 50.000

Giảm giá!

Model : HV LED TAPE 31086
Độ sáng: 200 lm
Màu ánh sáng: 3000/4000/6500 K
Công suất: 5,6 W
Kích thước: 10,8X6,5X50.000
Độ dài tối thiểu: 1000 mm
Tuổi thọ: 50.000

Giảm giá!

Model : 31059
Kích thước :5m
Công suất (W) :18W/mét
Ánh sáng :3000k
Chất liệu : Nhựa tổng hợp

Giảm giá!

Model : BN058C
Kích thước :300 mm
Công suất (W) :3.4w
Ánh sáng :3000/4000/6500K
Quang thông : 300lm

Giảm giá!

Model : BN058C
Kích thước :600 mm
Công suất (W) :6.5w
Ánh sáng :3000/4000/6500K
Quang thông : 600lm

Giảm giá!

Model : BN058C
Kích thước :900 mm
Công suất (W) :9.6w
Ánh sáng :3000/4000/6500K
Quang thông : 900lm

Giảm giá!

Model : BN058C
Kích thước :1200 mm
Công suất (W) :13w
Ánh sáng :3000/4000/6500K
Quang thông : 1200lm

Giảm giá!

Model : BN016C
Kích thước :600 mm
Công suất (W) :8w
Ánh sáng :4000/6500K
Quang thông : 800lm

Giảm giá!

Model : BN016C
Kích thước :1200 mm
Công suất (W) :16w
Ánh sáng :4000/6500K
Quang thông : 1600lm

Giảm giá!

Model : 40W 600x600 RC091V LED36S
Kích thước : 600 x 600 mm
Công suất (W) : 40W
Ánh sáng : 4000,6500K
Chất liệu : Thép sơn tĩnh điên

Giảm giá!

Model : 29W 600x600 RC091V LED26S
Kích thước : 600 x 600 mm
Công suất (W) : 29W
Ánh sáng : 4000,6500K
Chất liệu : Thép sơn tĩnh điên

Giảm giá!

Model : RC093 LED26 20×120
Kích thước : 200 x 1200 mm
Công suất (W) : 24W
Ánh sáng : 4000,6500K
Chất liệu : Thép sơn tĩnh điên

Giảm giá!

Model : RC093 LED52S 60×120
Kích thước : 600 x 1200 mm
Công suất (W) : 50W
Ánh sáng : 4000,6500K
Chất liệu : Thép sơn tĩnh điên

Giảm giá!

Model : RC095V
Quang thông: 1300 lm
Màu ánh sáng: 3000/4000/6500K
Công suất: 14W
Kích thước: 70x65x600mm
Chất liệu: Thép sơn tĩnh điện

Giảm giá!

Model : RC095V
Quang thông: 2600 lm
Màu ánh sáng: 3000/4000/6500K
Công suất: 28W
Kích thước: 70x65x1200mm
Chất liệu: Thép sơn tĩnh điện

Giảm giá!

Model : RC095V
Quang thông: 1500 lm
Màu ánh sáng: 3000/4000/6500K
Công suất: 17W
Kích thước: 120x65x600mm
Chất liệu: Thép sơn tĩnh điện

Giảm giá!

Model : RC095V
Quang thông: 3000 lm
Màu ánh sáng: 3000/4000/6500K
Công suất: 34W
Kích thước: 120x65x1200mm
Chất liệu: Thép sơn tĩnh điện

Giảm giá!
368.000  239.000 

Model : BVP150
Độ sáng: 850 lm
Màu ánh sáng: 3000/4000/6500 K
Công suất: 10 W
Kích thước: 115x117x28mm
Tuổi thọ: 30.000

Giảm giá!
463.000  300.000 

Model : BVP150
Độ sáng: 1700 lm
Màu ánh sáng: 3000/4000/6500 K
Công suất: 20 W
Kích thước: 140x133x28mm
Tuổi thọ: 30.000

Giảm giá!
811.000  527.000 

Model : BVP150
Độ sáng: 2550 lm
Màu ánh sáng: 3000/4000/6500 K
Công suất: 30 W
Kích thước: 170x168x29mm
Tuổi thọ: 30.000

Giảm giá!
1.042.000  678.000 

Model : BVP150
Độ sáng: 4250 lm
Màu ánh sáng: 3000/4000/6500 K
Công suất: 50 W
Kích thước: 200x181x33mm
Tuổi thọ: 30.000

Giảm giá!
1.275.000  829.000 

Model : BVP150
Độ sáng: 5950 lm
Màu ánh sáng: 3000/4000/6500 K
Công suất: 70 W
Kích thước: 245x220x36mm
Tuổi thọ: 30.000

Giảm giá!
3.150.000  2.047.000 

Model : BVP151
Độ sáng: 10000 lm
Màu ánh sáng: 3000/4000/5700 K
Công suất: 100 W
Kích thước: 273x360x58mm
Tuổi thọ: 30.000

0989.487.999