Showing all 17 results

Giảm giá!
2.704.000  2.200.000 

 
Giảm giá!
2.285.000  1.714.000 

Model: 37736
Loại : Đèn chùm
Kích thước : Ø640 x H935mm
Chất liệu : Thép, Vải
Kiểu : Đỏ, Trắng
Đui: E27 x 5 (không bao gồm bóng)

Giảm giá!
2.354.000  1.766.000 

Mã sản phẩm : 37932
Loại : Đèn chùm
Kích thước : Ø520 x H850mm
Chất liệu : Thép, Thủy tinh
Kiểu : Đồng
Đui: E27 x 5 (không bao gồm bóng)

Model: 36995
Loại : Đèn chùm
Kích thước : 550 x 550 x 850mm
Chất liệu : Thép, thủy tinh
Màu : Nâu
Đui: E27 x 5 (không bao gồm bóng)

Model: QPG326
Loại : Đèn chùm
Kích thước : 800 x 800 x 1137mm
Chất liệu : Thép
Màu : Đồng
Đui: E27 x 8 (không bao gồm bóng)

Model: 36680
Loại : Đèn chùm
Kích thước : 666 x 666 x 1780mm
Chất liệu : Thép, vải
Màu : Đen
Đui: E14 x 5 (không bao gồm bóng)

Model: 45615
Loại : Đèn chùm
Kích thước : 771 x 771 x 275mm
Chất liệu : Thép, thủy tinh
Màu : Trắng
Đui: E27 x 6 (không bao gồm bóng)

Model: 45618
Loại : Đèn chùm
Kích thước : 724 x 724 x 215mm
Chất liệu : Thép, thủy tinh
Màu : Trắng
Đui: E27 x 6 (không bao gồm bóng)

Model: 30376
Loại : Đèn chùm
Kích thước : 841 x 841 x 254mm
Chất liệu : Thép
Màu : Đồng
Đui: E27 x 8

Model: 40936
Loại : Đèn chùm
Kích thước : 649 x 649 x 800mm
Chất liệu : Thép, thủy tinh
Màu : Đồng
Đui: E27 x 5 (không bao gồm bóng)

Model: 37933
Loại : Đèn chùm
Kích thước : 800 x 800 x 420mm
Chất liệu : Thép, thủy tinh thổi hoa
Màu : Đồng
Đui: E27 x 8 (không bao gồm bóng)

0989.487.999