Showing all 8 results

Ánh sáng: Trắng
Chất liệu: Thủy Tinh cao cấp
Kích thước: Bóng Metal
Công suất (W): 70w

Ánh sáng: Trắng
Chất liệu: Thủy Tinh cao cấp
Kích thước: Bóng Thẳng
Công suất (W): 100w

Ánh sáng: Trắng
Chất liệu: Thủy Tinh cao cấp
Kích thước: Bóng Thủy ngân
Công suất (W): 160w

Ánh sáng: Trắng
Chất liệu: Thủy Tinh cao cấp
Kích thước: Bóng Halogen
Công suất (W): 300w,500w

Ánh sáng: Trắng
Chất liệu: Thủy Tinh cao cấp
Kích thước: Bóng Halogen
Công suất (W): 100w,150w

Giảm giá!

Model: SONT250
Ánh sáng: Trắng
Chất liệu: Thủy Tinh cao cấp
Kích thước: Bóng Thẳng
Công suất (W): 250w

Giảm giá!

Model: HPI-T 400w
Ánh sáng: Trắng
Chất liệu: Thủy Tinh
Kích thước: Bóng Thẳng
Công suất (W): 400w

Giảm giá!

Model: HPI-T250W
Ánh sáng: Trắng
Chất liệu: Thủy Tinh cao cấp
Kích thước: Bóng HPI-T
Công suất (W): 250w

0989.487.999