Ổ cắm đôi có nối đất LeafStyle Duplex 2P+E US-EU socket

Liên hệ

Hà Nội
Sài Gòn