Ổ cắm đơn có nối đất LeafStyle Simplex 2P+E US-EU socket

52.605 

Hà Nội
Sài Gòn