Ổ cắm đơn có nối đất LeafStyle Simplex 2P+E US-EU socket

Liên hệ

Hà Nội
Sài Gòn