BÓNG HUỲNH QUANG COMPACT ESSENTIAL

Liên hệ

Sản phẩm 8W 18W 23W
Mã sản phẩm ESSENTIAL 8W E27 ESSENTIAL 18W E27 ESSENTIAL 23W E27
Ánh sáng Trắng / Vàng
Độ sáng 430 Lm  1100 Lm 1400 Lm
Tuổi thọ 8000h
Hà Nội
Sài Gòn