BÓNG HUỲNH QUANG COMPACT GENIE

Liên hệ

Sản phẩm 5W 11W 14W
Mã sản phẩm GENIE 5W E27 GENIE 11W E27 GENIE 14W E27
Ánh sáng Trắng / Vàng
Độ sáng 250 Lm 580 Lm/ 600 Lm 760 Lm/ 810 Lm
Tuổi thọ 8000h
Hà Nội
Sài Gòn