BÓNG HUỲNH QUANG COMPACT TORNADO

Liên hệ

Sản phẩm 12W 15W 20W 24W
Mã sản phẩm TORNADO 12W E27 TORNADO 15W E27 TORNADO 20W E27 TORNADO 24W E27
Ánh sáng Trắng / Vàng
Độ sáng 685 Lm/ 725 Lm  900 Lm/ 950 Lm 1250 Lm/ 1350 Lm 1450 Lm/ 1550 Lm
Tuổi thọ 8000h
Hà Nội
Sài Gòn